JEZIORSKO – 2016

EKSPLOATACJA I ODDZIAŁYWANIE ZBIORNIKÓW NIZINNYCH

JeziorskolOGO KOLOR SMALL

IV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

 

EKSPLOATACJA I ODDZIAŁYWANIE DUŻYCH ZBIORNIKÓW NIZINNYCH

30-lecie zbiornika Jeziorsko (1986-2016)

Poznań - Uniejów

12 - 14 października 2016 r.

 

Konferencja połączona jest z Jubileuszem 45-lecia twórczej pracy naukowej

prof. dr hab. inż. Bogdana J. Wosiewicza


Konferencja stanowi forum do prezentacji i dyskusji problemów zwianych z eksploatacją i oddziaływaniem zbiorników na tereny przyległe i dolinę rzek.

Konferencja jest adresowana do pracowników naukowych i inżynierów praktyków zajmujących się przedstawiona poniżej problematyką.